چهارشنبه 20 آذر 1398
1398/08/19
برگزاری نمایشگاه مانتو با پارچه های سنتی ایران
برگزاری نمایشگاه مانتو با پارچه های سنتی ایران
1398/08/19
برگزاری نمایشگاه مد و لباس ایرانی اسلامی آکوت
برگزاری نمایشگاه مد و لباس ایرانی اسلامی آکوت
1398/08/19
برگزاری نمایشگاه ایرانی اسلامی لباس کودک
برگزاری نمایشگاه ایرانی اسلامی لباس کودک
1398/07/25
برگزاری نخستین نشست هم اندیشی تولیدکنندگان پوشاک
برگزاری نخستین نشست هم اندیشی تولیدکنندگان پوشاک
1398/07/14
نخستین اجلاس و ورکشاپ تخصصی بستاک برگزار می شود
نخستین اجلاس و ورکشاپ تخصصی بستاک برگزار می شود