دوشنبه 29 مهر 1398
1398/07/25
برگزاری نخستین نشست هم اندیشی تولیدکنندگان پوشاک
برگزاری نخستین نشست هم اندیشی تولیدکنندگان پوشاک
1398/07/14
نخستین اجلاس و ورکشاپ تخصصی بستاک برگزار می شود
نخستین اجلاس و ورکشاپ تخصصی بستاک برگزار می شود
1398/07/14
صدور مجوز برگزاری نمایشگاه پارچه و مواد اولیه مد و لباس
صدور مجوز برگزاری نمایشگاه پارچه و مواد اولیه مد و لباس
1398/07/13
برگزاری نمایشگاه نشان سازی تولید کنندگان پوشاک ایرانی اسلامی
برگزاری نمایشگاه نشان سازی تولید کنندگان پوشاک ایرانی اسلامی
1398/07/10
اسامی کارشناسان کارگروه مد و لباس کشور اعلام شد