1397/11/17
حیدری مدیر بخش استانهای هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر شد
طی حکمی از سوی دبیرکارگروه ساماندهی مد ولباس کشور مجتبی حیدری به عنوان

به گزارش روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، با حکم حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد ولباس، مجتبی حیدری به عنوان مدیر بخش استانهای هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر منصوب شد.

در حکم صادر شده از سوی حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مد ولباس  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

نظر به شایستگی ها و تجارب ارزنده شما، به موجب این حکم به عنوان "مدیر بخش استانهای " هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجرمنصوب می شوید.

دقت نظر در برنامه ریزی های جشنواره، تعامل با دبیران بخش های مختلف جشنواره، مدیران کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و همکاران ستاد جشنواره و ارایه گزارش کامل این بخش به دفتر رئیس جشنواره، جزو وظایف ذاتی مسئولیت شما است.

امید است با اتکا به خداوند متعال در انجام کارها موفق و پیروز باشید.

هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر، با شعار "خوشا مکران و نقش بی مثالش" ٢٦بهمن تا ٢ اسفند ٩٧ از ساعت ١٠صبح تا ٨ شب در مجتمع نمایشگاهی "بوستان گفتگو" برگزار می‌شود.