1397/05/17
دومین نشست برنامه ریزی هشتمین جشنواره مد و لباس فجر برگزار شد
دومین نشست برنامه ریزی هشتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر با حضور حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی مدو لباس، جمعی ا ساتید ، صاحب نظران ، کارشناس حوزه مد و لباس برگزار شد.

به  گزارش روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس در ابتدای این جلسه موضوع فراخوان توسط اعضای حاضر مورد ارزیابی و بررسی و بازنگری قرار گرفت و مقرر شد نحوه و چگونگی اطلاع رسانی  آن به صورت دقیق بررسی شود.

در ا ین جلسه مباحثی چون الگوسازی ، سوق دادن طراحی ها به سمت تولید انبوه و ورود به بازار  مشارکت صنعت در جشنواره فجر ارتقا توانمندی مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت . بنابراین گزارش تقویت نگاه ،  آکادمی و دانشگاهی ، ارزیابی و آسیب شناسی از وضعیت جشنواره ازدیگر موضوعاتی بود که در جلسه مطرح شد .

گفتنی است در این جلسه حمید قبادی (دبیر ساماندهی مدو لباس کشور) دکتر میر محمد صادق (مشاور عالی دبیر کارگروه) سید مهدی جعفری (مدیر روابط عمومی ) یوسف خزایی – علی اصغر زیلایی – حمید رضا نیک طبع – محسن کاشف- مهدی ثمر زاده – محمد خیر خواه – مهدی محمودی –انسیه زاهدی – انسیه پاک بین – آقای دکتر تیرگر – محمد طهماسبی – غزال بهمنی – شهلا یاری بخت – مریم افغان – فاطمه جلال کمالی امیر حسین مهدیزاده حضور داشتند.