1397/02/04
دومین دوره «مجموعه طراحی مد تهران» نیمه اول سال جاری برگزار می‌شود
در جلسه‌ای که با حضور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در محل این کارگروه برگزار شد، مقرر شد دومین دوره مجموعه طراحی مد تهران با مشارکت طراحان حرفه‌ای در نیمه اول سال جاری برگزار شود.

پس از برگزاری جلسه ارزیابی و برنامه‌ریزی مجموعه طراحی مد تهران که با حضور کارشناسان موضوعی و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در محل این کارگروه برگزار شد مقرر شد دومین دوره مجموعه طراحی مد تهران با مشارکت طراحان حرفه‌ای در نیمه اول سال جاری برگزار شود.

در این جلسه علاوه بر اهمیت مدسازی و توجه دادن جامعه به این موضوع و ارائه الگوهای منسجم و تأثیرگذار، بر ضرورت ارزیابی تأثیرات این رویداد تأکید شد.

همچنین موضوعاتی چون پیش‌­بینی اهداف متناسب و منطقی در این فعالیت، توجه به خلاقیت‌­های هنری، فرهنگی و مذهبی و بهره‌مندی از ظرفیت‌­های حرفه‌­ای مناسب و اصولی بین طراحان پیشرو و تولیدکنندگان و آماده‌سازی زمینه مشارکت همه اجزا و دست‌اندرکاران، محورهای گفتگو در این جلسه بود.

در این جلسه مقرر شد دستورالعمل و ساختار مناسب این رویداد جریان‌ساز با ملاحظه ارکان و ضوابط اجرایی و پیش‌بینی زمان‌بندی و به ویژه استقلال آن از سایر فعالیت‌ها تدوین و ارائه شود.