1396/11/19
مد و جهانی شدن در یک نگاه
درک این مهم لازم است که کنش شخصى و اجتماعى افراد در انتخاب مد و نوع پوشش تا چه اندازه بر اساس دریافت‌هاى آگاهانه یا غیرآگاهانه ارتباطى شکل مى‌گیرد.

مد و جهانی شدن موضوع بسیار مهمی است که در سایه آن بسیاری از تغییرات و تحولات رقم می‌خورد.

از این روست که سلسله نشست‌های علمی هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر هم در چهارمین جلسه خود به موضوع مد و جهانی شدن پرداخت و جهانى شدن را در بستر فناورى ارتباطات و انقلاب اطلاعات به دنیای مد پیوند داد.

شبکه های اجتماعی و ماهواره اى از مهمترین ابزار ترویج این قبیل ارزش‌هاى فرهنگى در گستره جوامع هستند و در دنیاى گسترش روزافزون فناورى هاى ارتباطى و ماهواره‌اى، درک این مهم لازم است که کنش شخصى و اجتماعى افراد در انتخاب مد و نوع پوشش تا چه اندازه بر اساس دریافتهاى آگاهانه و یا غیرآگاهانه ارتباطى شکل می‌گیرد؟

جامعه امروز و دنیای معاصر کنونی، جامعه‌ای است که حتی در خلوت انسان‌ها هم ارتباط صورت می‌گیرد. با پیشرفت وسایل ارتباطی نوین هر لحظه و دم به دم چگونگی برقراری ارتباطات انسانی دچار تحول میشود، آیا ارتباطی که امروز، از طریق اینترنت با دورترین نقطه جهان صورت می‌گیرد، قابل قیاس با چگونگی برقراری ارتباط صدها سال پیش و حتی ده‌ها سال پیش است؟

به طور قطع و یقین جواب نه است، امروز پیشرفت وسایل ارتباط جمعی نوین و توسعه روزافزون فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و بویژه، اینترنت، ماهواره و همچنین شبکه‌های گسترده اجتماعی که در فضای مجازی وجود دارند، تاثیر شگرفی بر مناسبات اجتماعی و سبک‌های پوششی آن‌ها گذاشته است.

رسانه‌های مجازی فضای خوبی برای انتشار اخبار زرد، دروغ و شایعات است که این مورد را نیز به عنوان آفتی جدی برای فضای رسانه‌ای در شبکه‌های مجازی دانست که بسیاری از حواشی در آن به همین دنیای مد در عصر جهانی شدن ارتباط دارد.